preskoči na sadržaj
Oglasna ploča

O pomoćničkim ispitima

Pomoćnički ispit polaže se u tri ispitna roka:

 • 1.rok: 15.06.-15.07.2014. (prijava do 16.06.2014.)

 • 2.rok: 15.09.-15.10.2014. (prijava od 1.09.-15.09.2014.)

 • 3.rok: 15.02.-15.03.2015 (prijava od 10.-16.02.2015.)

Ispitni rokovi određeni su Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2014. do ožujka 2015. koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rokovi za prijavu objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 


Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:

 • učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte

 • kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit učenici koji su uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnom programima za vezane obrte

 

Pomoćnički ispit polaže se pred Povjerenstvom od najmanje 3 člana, a sastoji se od:

 

1. Praktičnog dijela

 • praktični uradak koji je izrađen u okviru izrade i obrane završnog rada za stjecanje strukovne kvalifikacije za koju kandidat polaže pomoćnički ispit priznaje se kao praktični dio pomoćničkog ispita)

 

2. Pisanog dijela

 • piše se u školi

 • traje do 240 minuta

 • pisani dio ispita uspješno je položio kandidat koji na ispitu postigne više od 60% mogućih bodova

 • kandidat koji na pisanom dijelu postigne manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit u idućem roku (popravni ispit može se polagati najviše 2 puta bez plaćanja)

 • kandidat koji ostvari od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni dio

 

3. Usmenog dijela

 • provodi se u školi

 • pristupaju mu samo učenici koji su na pisanom dijelu ostvarili između 30% i 60% mogućih bodova

 • vremenski period između pisanog i usmenog dijela ispita mora biti najmanje dva dana.

 

Nepristupanje ispitu:

Kandidat koji ne pristupi pomoćničkom ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja smatra se da ispit nije položio. Ako kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi pomoćničkom ispitu, zahtjev za odgodu polaganja pomoćničkog ispita i dokaze o opravdanosti izostanka mora dostaviti Povjerenstvu u roku od 24 sata od termina za polaganje ispita na koji nije pristupio. Na zahtjev kandidata koji nije pristupio pomoćničkom ispitu, Povjerenstvo će razmotriti opravdanost izostanka te donijeti odluku kojom će kandidata uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za polaganje ispita.

 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: External   datum: 3. 6. 2014.

Oglasna ploča

O pomoćničkim ispitima

Pomoćnički ispit polaže se u tri ispitna roka:

 • 1.rok: 15.06.-15.07.2014. (prijava do 16.06.2014.)

 • 2.rok: 15.09.-15.10.2014. (prijava od 1.09.-15.09.2014.)

 • 3.rok: 15.02.-15.03.2015 (prijava od 10.-16.02.2015.)

Ispitni rokovi određeni su Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2014. do ožujka 2015. koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rokovi za prijavu objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 


Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:

 • učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte

 • kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit učenici koji su uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnom programima za vezane obrte

 

Pomoćnički ispit polaže se pred Povjerenstvom od najmanje 3 člana, a sastoji se od:

 

1. Praktičnog dijela

 • praktični uradak koji je izrađen u okviru izrade i obrane završnog rada za stjecanje strukovne kvalifikacije za koju kandidat polaže pomoćnički ispit priznaje se kao praktični dio pomoćničkog ispita)

 

2. Pisanog dijela

 • piše se u školi

 • traje do 240 minuta

 • pisani dio ispita uspješno je položio kandidat koji na ispitu postigne više od 60% mogućih bodova

 • kandidat koji na pisanom dijelu postigne manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit u idućem roku (popravni ispit može se polagati najviše 2 puta bez plaćanja)

 • kandidat koji ostvari od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni dio

 

3. Usmenog dijela

 • provodi se u školi

 • pristupaju mu samo učenici koji su na pisanom dijelu ostvarili između 30% i 60% mogućih bodova

 • vremenski period između pisanog i usmenog dijela ispita mora biti najmanje dva dana.

 

Nepristupanje ispitu:

Kandidat koji ne pristupi pomoćničkom ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja smatra se da ispit nije položio. Ako kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi pomoćničkom ispitu, zahtjev za odgodu polaganja pomoćničkog ispita i dokaze o opravdanosti izostanka mora dostaviti Povjerenstvu u roku od 24 sata od termina za polaganje ispita na koji nije pristupio. Na zahtjev kandidata koji nije pristupio pomoćničkom ispitu, Povjerenstvo će razmotriti opravdanost izostanka te donijeti odluku kojom će kandidata uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za polaganje ispita.

 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: External   datum: 3. 6. 2014.

O pomoćničkim ispitima

Pomoćnički ispit polaže se u tri ispitna roka:

 • 1.rok: 15.06.-15.07.2014. (prijava do 16.06.2014.)

 • 2.rok: 15.09.-15.10.2014. (prijava od 1.09.-15.09.2014.)

 • 3.rok: 15.02.-15.03.2015 (prijava od 10.-16.02.2015.)

Ispitni rokovi određeni su Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2014. do ožujka 2015. koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rokovi za prijavu objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 


Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:

 • učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte

 • kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit učenici koji su uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnom programima za vezane obrte

 

Pomoćnički ispit polaže se pred Povjerenstvom od najmanje 3 člana, a sastoji se od:

 

1. Praktičnog dijela

 • praktični uradak koji je izrađen u okviru izrade i obrane završnog rada za stjecanje strukovne kvalifikacije za koju kandidat polaže pomoćnički ispit priznaje se kao praktični dio pomoćničkog ispita)

 

2. Pisanog dijela

 • piše se u školi

 • traje do 240 minuta

 • pisani dio ispita uspješno je položio kandidat koji na ispitu postigne više od 60% mogućih bodova

 • kandidat koji na pisanom dijelu postigne manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit u idućem roku (popravni ispit može se polagati najviše 2 puta bez plaćanja)

 • kandidat koji ostvari od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni dio

 

3. Usmenog dijela

 • provodi se u školi

 • pristupaju mu samo učenici koji su na pisanom dijelu ostvarili između 30% i 60% mogućih bodova

 • vremenski period između pisanog i usmenog dijela ispita mora biti najmanje dva dana.

 

Nepristupanje ispitu:

Kandidat koji ne pristupi pomoćničkom ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja smatra se da ispit nije položio. Ako kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi pomoćničkom ispitu, zahtjev za odgodu polaganja pomoćničkog ispita i dokaze o opravdanosti izostanka mora dostaviti Povjerenstvu u roku od 24 sata od termina za polaganje ispita na koji nije pristupio. Na zahtjev kandidata koji nije pristupio pomoćničkom ispitu, Povjerenstvo će razmotriti opravdanost izostanka te donijeti odluku kojom će kandidata uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za polaganje ispita.

 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: External   datum: 3. 6. 2014.

Oglasna ploča

O pomoćničkim ispitima

Pomoćnički ispit polaže se u tri ispitna roka:

 • 1.rok: 15.06.-15.07.2014. (prijava do 16.06.2014.)

 • 2.rok: 15.09.-15.10.2014. (prijava od 1.09.-15.09.2014.)

 • 3.rok: 15.02.-15.03.2015 (prijava od 10.-16.02.2015.)

Ispitni rokovi određeni su Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2014. do ožujka 2015. koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rokovi za prijavu objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 


Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:

 • učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte

 • kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit učenici koji su uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnom programima za vezane obrte

 

Pomoćnički ispit polaže se pred Povjerenstvom od najmanje 3 člana, a sastoji se od:

 

1. Praktičnog dijela

 • praktični uradak koji je izrađen u okviru izrade i obrane završnog rada za stjecanje strukovne kvalifikacije za koju kandidat polaže pomoćnički ispit priznaje se kao praktični dio pomoćničkog ispita)

 

2. Pisanog dijela

 • piše se u školi

 • traje do 240 minuta

 • pisani dio ispita uspješno je položio kandidat koji na ispitu postigne više od 60% mogućih bodova

 • kandidat koji na pisanom dijelu postigne manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit u idućem roku (popravni ispit može se polagati najviše 2 puta bez plaćanja)

 • kandidat koji ostvari od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni dio

 

3. Usmenog dijela

 • provodi se u školi

 • pristupaju mu samo učenici koji su na pisanom dijelu ostvarili između 30% i 60% mogućih bodova

 • vremenski period između pisanog i usmenog dijela ispita mora biti najmanje dva dana.

 

Nepristupanje ispitu:

Kandidat koji ne pristupi pomoćničkom ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja smatra se da ispit nije položio. Ako kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi pomoćničkom ispitu, zahtjev za odgodu polaganja pomoćničkog ispita i dokaze o opravdanosti izostanka mora dostaviti Povjerenstvu u roku od 24 sata od termina za polaganje ispita na koji nije pristupio. Na zahtjev kandidata koji nije pristupio pomoćničkom ispitu, Povjerenstvo će razmotriti opravdanost izostanka te donijeti odluku kojom će kandidata uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za polaganje ispita.

 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: External   datum: 3. 6. 2014.

Tražilica

GODIŠNJAK ŠKOLE

Ovdje možete prolistati Godišnjak za školsku godinu 2017./18. Uživajte!


NOVO ZANIMANJE

DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER

četverogodišnje zanimanje


Projekti


Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
preskoči na navigaciju